Proč zvolit drátové kamery místo bezdrátových?

Proč volit drátové kamery místo Wi-Fi kamer a výhody přidání záložního zdroje a umístění záznamového zařízení do kovového rozvaděče

Při výběru a instalaci bezpečnostního systému je důležité zvážit různé faktory, které ovlivňují jeho spolehlivost a výkon. Zde se zaměříme na dva důležité aspekty: používání drátových kamer namísto Wi-Fi kamer a výhody přidání záložního zdroje a umístění záznamového zařízení do kovového rozvaděče.

Drátové kamery místo Wi-Fi kamer:

Spolehlivost signálu: Drátové kamery používají kabelové připojení pro přenos signálu, což zajišťuje stabilní a spolehlivou komunikaci mezi kamerou a záznamovým zařízením. Na rozdíl od Wi-Fi kamer, které mohou být náchylné k rušení signálu nebo slabému připojení, drátové kamery poskytují pevnou a konzistentní spojitost.

Vyšší kvalita obrazu: Drátové kamery mají obvykle vyšší rozlišení a lepší obrazovou kvalitu než Wi-Fi kamery. Přenos dat přes kabel umožňuje přenést vysoké rozlišení bez ztráty kvality obrazu. To je výhodné při identifikaci osob, rozpoznávání detailů nebo získávání důležitých informací.

Nižší riziko hackerských útoků: Wi-Fi kamery, které jsou připojeny k internetu, mohou být citlivé na kybernetické útoky. Drátové kamery, které nejsou připojeny k síti, mají nižší riziko neoprávněného přístupu a jsou méně náchylné k hackingu.

Výhody záložního zdroje:

Nepřetržitý provoz: Přidání záložního zdroje zajišťuje nepřetržitý provoz záznamového zařízení i při výpadku napájení. To je důležité pro udržení kontinuity záznamu a zajištění, že nebudou chybět žádné důležité záznamy.

Ochrana dat: Záložní zdroj poskytuje ochranu dat před případným ztrátou nebo poškozením. Při nestabilním napájení může dojít k poškozen